17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. R.Th de Boer (Harderwijk)

Collecten bestemd voor:

  1. Dit Koningskind
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
NLB 1005
Schriftlezing: Spreuken 4 : 23-25, Jakobus 3 : 1-18
Ps 12 : 1, 4, 5
Lezen: HC Zondag 43
Opw 59
Gz 161
Ld 476 : 1, 2, 3, 5, 10