17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. K. de Vries, Amsterdam-Z/W – Loenen/Abcoude
Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk en GKV Houten.

Collecten bestemd voor:

  1. Fanga Musow (via Stichting Seguro)
  2. Eredienst

Liturgie:
Gz 158
Lezen + tekst: Psalm 63
PvN 42-43
Luisterlied: Ps 63 – Desert Prayer, Sons of Korah
Opw 638