17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. B.C. Buitendijk (Bunschoten-Oost)
Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk en GKV Houten.

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Hulp in Praktijk (HiP)
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
Ps 96 : 1, 2
Schriftlezing: Handelingen 17 : 14-34
NLB 825 : 1, 2, 3
Tekst: Handelingen 17 : 23
NLB 978 : 1, 2, 3, 4
Ps 96 : 3, 6
Ps 96 : 7, 8