17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. M. Bergsma (CGK)
Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk.

Collecten bestemd voor:

  1. Smash for life
  2. Eredienst

Liturgie:
Opw 640
GK Gz 145
Schriftlezing: Handelingen 4 : 1-12
GK Ps 75 : 1
Opw 430
GK Ps 118 : 8, 9
LB Gz 257 (= GK Gz 108)