17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A.A. Kramer (Amersfoort-Oost)

Collecten bestemd voor:

  1. Commissie steun MERF
  2. Utrechtse Missionaire Arbeid (UMA)

Liturgie:
LB(2013) Ps 103c : 1, 2, 3
Lezingen: Ezechiel 47 : 1-12; Johannes 7 : 37-38; Openbaring 22 : 1-5
Opw 642
Ps 98 : 4