17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J.B. Wilmink (Amersfoort)

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Present Utrecht
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 8 : 1, 3
Schriftlezing: Psalm 135; Openbaring 15 : 2-4
Ps 113 : 1, 2
Tekst: HC Zondag 47
Lied: De Naam en de namen
NLB 146c : 7
Gz 70 : 1, 2, 3