17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J. Boersma (Almere)
Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Utrechste Missionaire Arbeid (UMA)
  2. Diaconie

Liturgie:
Opw 430
Schriftlezing: Galaten 5:1-6; 13-16
Opw 428
Opw 281
Gz 139 : 3
Ps 36 : 2 (De Nieuwe Psalmberijming)