17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Veerman (Zeist-De Bilt)

Collecten bestemd voor:

  1. Utrecht Mission (Zending)
  2. Eredienst

Liturgie:
Ld 1
Ps 71 : 11, 13
Schriftlezing: Numeri 24 : 10-10; 25 : 1-3
Tekst: Numeri 6 : 22-27
NGK 261
NGK 232 (met andere tekst)
NGK 228