17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. W.Q. Hoorn (Eemdijk)

Collecten bestemd voor:

  1. Micha Nederland (Michazondag ihkv wereldarmoededag)
  2. Diaconie

Liturgie:
NLB 985 : 1, 2, 3
Schriftlezing: Genesis 25 : 19-34
Ps 33 : 1, 2, 5
Opw 136
Ps 75 : 1, 4, 6 (De Nieuwe Psalmberijming)
Opw 767
Gz 169 : 1, 2, 3