17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J.M. Batteau, IJsselstein

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Emeritering
  2. Eredienst

Liturgie:
NGK 175b
Schriftlezing: Matt. 6 : 5-15
Ps 32 : 1, 2 (DNP)
Tekst: HC Zondag 51
NLB 371
Opw 44