17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. H.D. Groeneveld (Amersfoort-Zuid)

Collecten bestemd voor:

  1. Pastoraal Centrum De Herberg
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
NLB 313 : 1, 2, 5
Schriftlezing: Spreuken 3 : 13-26
DNP 111 : 1, 4
NLB 848
NLB 342
NLB 909 : 2
Ps 91 : 1, 7