17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A.A. Kramer (Amersfoort-Oost)

Collecten bestemd voor:

  1. Utrecht Mission (Zending)
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 93 (De Nieuwe Psalmberijming)
Lezen: Markus 4 : 26-41 en Kolossenzen 1 : 13-20
Je hoeft niet bang te zijn
Tekst: HC Zondag 11
Ps 89 : 4, 6
NGK 167