17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. P. Boonstra (Bussum-Huizen)

Collecten bestemd voor:

  1. Red een kind
  2. Eredienst

Liturgie:
NLB 345 : 1, 3
Schriftlezing: Matteus 13 : 53-56, Marcus 3 : 20-21, Johannes 7 : 1-10, Handelingen 1 : 14
Tekst: Judas : 1-2, 24-25
Ps 27 : 1, 7
Gz 161 : 1, 2, 3
Gz 161 : 4
Gz 111