17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A.A. Kramer (Amersfoort-Oost)

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Bootvluchteling
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 46 : 1 (De Nieuwe Psalmberijming)
Schriftlezing: Genesis 28
Ps 105 : 1, 2, 3, 4 (De Nieuwe Psalmberijming)
GK’06 Gz 22
Ps 5 : 9
NLB Ps 150a