17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J. van Benthem
Bijzonderheden: in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Utrechste Missionaire Arbeid (UMA)
  2. Diaconie

Liturgie:
Zingende Gezegend 217 : 1, 2, 4, 5
Lezingen uit Ruth
Zingende Gezegend 301 : 1, 5
Ps 136 : 1, 18, 21
Ps 116 : 7
NLB 723 : 1, 2