17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J.J. Meijer (Spakenburg-Zuid)
Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK

Collecten bestemd voor:

  1. Ondersteuning classes en kerken en missionaire projecten
  2. Diaconie

Liturgie:
Ps 77 : 1, 4
Ps 118 : 9, 10
Schriftlezing: Psalm 126
Opw 717
Tekst: Psalm 126 :6
Ps 126 : 1, 2, 3
GK’06 Gz 169 : 2, 5
Ld 392 : 1, 2, 3
Ld 392 : 4, 5