17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. G. Gunnink (Amersfoort-West)

Collecten bestemd voor:

  1. Aix en Provence
  2. Eredienst

Liturgie:
Gz 1
Schriftlezing: Lukas 2 : 22-40
Gz 111
Tekst: Lucas 2 : 30
Gz 161
Gz 147