17:00 Middagdienst

Voorganger: br. R.J. Schep

Collecten bestemd voor:

  1. Gevangenenzorg Nederland
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 103 : 3, 7 (De Nieuwe Psalmberijming)
Schriftlezing: Johannes 1 : 19-51
Ps 86 : 4, 7
Gz 62
Gz 140
Ld 476 : 1, 4