17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. W.T. van Veelen (Tiel)

Collecten bestemd voor:

  1. Chin in need
  2. Utrecht Mission (zending)

Liturgie:
NPB Psalm 100
GK(2006) 167 : 1, 2
Schriftlezing: 1 Kor. 2 : 6-16 en HC Zondag 20
PvN 16
LB(2013) 416