17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Rienks (Nijkerk-Oost)

Collecten bestemd voor:

  1. Leprazending (wereldlepradag)
  2. Eredienst

Liturgie:
Sela: Gezegend is de Vader
Lezen: Romeinen 3 : 10b-20 en 7 : 7-25
Opw 687
Tekst: HC Zondag 2
Opw 436
Geloofsbelijdenis, melodie Gz 162
NLB 425