17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. H.D. Groeneveld (Amersfoort-Zuid)

Collecten bestemd voor:

  1. Passionweek
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 145 : 1, 5 (DNP)
Schriftlezing: Jesaja 40 : 12-26
NGK 253 : 1, 2, 5
Lezen: Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 1
Ps 77 : 4, 6
Opw 347
NLB 413