17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. W.Q. Hoorn (Eemdijk)

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Hulpactie Doboj
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
Ps 100 (De Nieuwe Psalmberijming)
Schriftlezing: Markus 6 : 14-29
Gz 145
Opw 334
Gz 123 : 1, 5
Opw 520