17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. P.F. de Boer (Ermelo)

Collecten bestemd voor:

  1. TU Kampen TU Bibliotheekfonds
  2. Eredienst

Liturgie:
LB 405 = LvK 457 : 3, 4
Schriftlezing: Exodus 34 : 1-11A
Ps 111 : 2, 4
Tekst: HC Zondag 4
Ps 90 : 1, 5, 8
LB 909 = LvK 432 : 1, 2
Ps 103 : 7, 8, 9