17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. H.J. Room (Soest-Baarn)

Collecten bestemd voor:

  1. Utrechtse Missionaire Arbeid (UMA)
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 149 : 1 (De Nieuwe Psalmberijming)
Schriftlezing: Johannes 2 : 1-11
LB 791 : 1, 2, 4, 5
PvN 84
Geloofsbelijdenis (melodie LvK 114)
GK’06 141 : 1, 3