17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. W. Schaaij (Leerdam)
Bijzonderheden: in verband met het coronavirus wordt in deze dienst geen Heilig Avondmaal gevierd.

Collecten bestemd voor:

  1. Commissie steun MERF
  2. Diaconie

Liturgie:
NPB 89 : 1, 2, 4
Jezus is de goede Herder
Schriftlezing: Johannes 10 : 11-21
NPB 89 : 10, 12
Tekst: Johannes 10 : 11
NPB 23
NGK 177 (= GK’06 161)
Opw 267