17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. M. Bergsma (Utrecht (CGK))
Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk.

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Present Utrecht
  2. Eredienst

Liturgie:
Op Toonhoogte 175
Schriftlezing: Handelingen 4 : 1-12 en HC Zondag 11
DNP Ps 40 : 6
Opw 575
Ps 89 : 1, 6 (Liedboek 1973)
Gz 259 : 1, 2 (Liedboek 1973)