17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. M.K. Drost (Bunschoten-West)

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Opw 672
DNP Ps 141: 1, 2
Schriftlezing: Jakobus 3: 1-12
LB(2013) 912: 1
HC Zondag 43
Ps 15 (Levensliederen)
LB(2013) 912: 3, 5, 6
GK(2006) Gz 161