17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. Z.J.C. van Harten (Spakenburg-Zuid)

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Present Utrecht
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GZ(2017) 163
Schriftlezing: Romeinen 7: 7-25
DNP Ps 19: 2, 3
Tekst: HC Zondag 44
Opw 575
Opw 672
GK(2017) Gz 211: 1, 3