17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. C. van Atten (CGK Leiden)

Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk en NGK Houten.

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
LB(2013) 247: 1, 3, 5
GK(2017) 42a
Schriftlezing: Psalm 6
LB(2013) Ps 6: 1, 2, 3
Opw 428
LB(2013) Ps 105: 1
Opw 770