17:00 Middagdienst

Voorganger: br. J. Nieuwenhuis

Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk en NGK Houten.

Collecten bestemd voor:

  1. Compassion
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 84: 1, 5, 6
Schriftlezing: Marcus 5: 21-43
GK(2006) Gz 145
Tekst: Marcus 5: 36
Toekomst vol van hoop – Sela
LB(2013) 416