17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. J.B. Wilmink (Amersfoort-Centrum)

Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk.

Collecten bestemd voor:

  1. Utrecht Mission (Zending)
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 98 : 1, 3 (Liedboek 2013)
Schriftlezing: Lucas 19:37-40, Kolossenzen 3 : 12-17
Ld 302 : 1, 2 (Liedboek 2013)
Tekst: 2 Kronieken 5 : 2-5 en 11-14
Opw 236
Opw 123