17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. M. Bergsma (Utrecht (CGK))

Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk.

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Timon (gefuseerd met Stichting Gereformeerde Jeugdzorg)
  2. Eredienst

Liturgie:
Ld 328 : 1, 2, 3
Schriftlezing: Psalm 40
Ps 40 : 4
Ps 118 : 5, 6, 7 (De Nieuwe Psalmberijming)
Ps 92 : 5, 6 (De Nieuwe Psalmberijming)
Ld 257