17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. H.J. Room (Soest-Baarn)

Collecten bestemd voor:

  1. Wycliffe bijbelvertalers
  2. Utrecht Mission (Zending)

Liturgie:
Ps 91 : 1, 2
Schriftlezing: Hebree├źn 4:14-5:10
Mijn Herder (Sela)
Tekst: Spreuken 14:10
Ps 139 : 1, 2, 5, 8 (De Nieuwe Psalmberijming)
Maak heel mijn leven tot een lied