17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. H.J. Room, Soest-Baarn

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Present Utrecht
  2. Eredienst

Liturgie:
Ps 67 : 1, 2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Schriftlezing: Romeinen 8 : 1-11
Vreugde van mijn hart (Sela)
Tekst: Romeinen 8 : 12-17
Nieuw Liedboek 886
NGK(2017) 231 : 1, 2, 4