17:00 Middagdienst

Voorganger: br. C. van Bochove
Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk.

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Eredienst

Liturgie:
Kyrie (Sela)
Schriftlezing: Johannes 1 : 1-5
Als alles duister is (Taizé)
Schriftlezing: Johannes 1 : 6-14
Schriftlezing: Mattheüs 11 : 25-30
LB(1973) 92 : 1, 6
Opw 461