17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. G.F. de Kimpe (Barneveld)

Collecten bestemd voor:

  1. De Verre Naasten: studiefonds kerkleiders op missie
  2. Eredienst

Liturgie:
PvN 84
Schriftlezing: Jesaja 40 : 12-31
NLB 904 : 1, 3
Tekst: HC Zondag 9
Opw 136
Gz 118 : 1
Gz 108