17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Koster (Gouda)

Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk en NGK Houten.

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
DNP 100: 1, 2
Schriftlezing: 1 Johannes 5: 1-17
LB(2013) 858
Breng ons samen – Sela
Geloofsbelijdenis
LB(2013) 885