17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Jansen (Woerden, CGKV)

Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk.

Collecten bestemd voor:

  1. De Verre Naasten: studiefonds kerkleiders op missie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Opw 638
Schriftlezing: Jermia 1: 4-10; Lucas 5: 1-11
Ps 92: 7, 8
Ps 67: 2, 3
Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Sela)
GK(2006) Gz 165