17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. B.C. Buitendijk (Bunschoten-Oost)

Collecten bestemd voor:

  1. Stichting Timon (gefuseerd met SGJ)
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GK(2017) 239
GK(2017) 95: 1, 2, 3
Schriftlezing: Johannes 6: 32-35
LB(2013) 653: 2, 3
Schriftlezing: Psalm 81
DNP Ps 81: 1-5
Tekst: Psalm 81: 11c
GK(2017) 81: 8
GK(2017) 247: 7
Ps 33: 1, 2, 8