17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. W.B. van der Wal (Houten)

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 136: 1, 2, 3, 21
Schriftlezing: Psalm 34
DNP Ps 34: 1, 2
Tekst: Psalm 34: 9
Opw 849
Ps 36: 2
Ps 118: 1, 10