17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. G.F. de Kimpe (Barneveld)

Collecten bestemd voor:

  1. Chin in need
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GK(2006) 38
Schriftlezing: Jacobus 1: 1-8 en 16; Jacobus 4: 1-10
DNP Ps 107: 1,2,3
Tekst: HC Zondag 45
GK(2006) Gz 157
Ps 90: 1,2
LB(2013) 315