17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. R. Vrijhof (CGK Arnhem)

Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk.

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Utrecht Mission (zending)

Liturgie:
LvdK1973 Ps 118 : 1, 10
Schriftlezingen: Numeri 6 : 22-27; Deuteronomium 27 : 9-13; Lukas 24 : 50-53
LvdK1973 Ps 134 : 1, 2, 3
Tekst: Numeri 6 : 24
Lvdk1973 Gz 456 : 1, 2, 3
LvdK1973 Ps 105 : 1
Lvdk1973 Gz 399 : 1, 3