17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Koster (Gouda)

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
DNP Ps 8: 1, 2, 3, 6
Schriftlezing: Ezechiƫl 36: 20-32
Ps 3: 1, 3
Tekst: HC Zondag 47
LB(2013) 985: 1, 2, 3
Ps 5: 9
LB(2013) 868: 1, 2, 5