17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Jansen (Woerden, CGKV)

Collecten bestemd voor:

  1. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
DNP Ps 33: 2, 6
Schriftlezing: Jakobus 2: 14-26
Ps 84: 5, 6
Opw 369
GK(2006) Gz 68: 1, 2
Toekomst vol van hoop – Sela