17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. M.J. Hagg (Leidsche Rijn)

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
DNP Ps 1
Schriftlezing: Filippenzen 1: 1-11
LB(2013) 841: 1, 2, 3, 4
GK(2006) Gz 123: 1, 2, 5
LB(2013) 413: 1, 2, 3
LB(2013) 415: 3