17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. E.B. Renkema (CGK Aalsmeer)

Collecten bestemd voor:

  1. IFES: beweging van (internationale) chr. studenten
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
DNP Ps 122: 1
DNP Ps 84: 1, 4
Schriftlezing: Efeze 2: 4-22
DNP Ps 87: 1, 2, 4
Tekst: Efeze 2: 19-22
Zingende Gezegend 199
Opw 167: 1, 2
Opw 167: 3