17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. A. Koster (Gouda)

Bijzonderheden: 1e advent.

Collecten bestemd voor:

  1. Evangelisatie en Recreatie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
Ps 97: 1, 2
Schriftlezing: 1 Samuël 21: 1-7; Marcus 2: 23-28
DNP Ps 146: 3, 4
Tekst: HC Zondag 50
LB(2013) 871: 1, 3, 4
LB(2013) 150a: 1, 3, 4