17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. C. van Atten (CGK Leiden)

Bijzonderheden: gezamenlijke eredienst met CGK Singelkerk.

Collecten bestemd voor:

  1. Noodhulp Chin in need
  2. Eredienst

Liturgie:
Hoe machtig is uw naam (Sela)
Schriftlezing: Psalm 9
LvdK(1973) Ps 9 : 1, 5, 6
Tekst: Psalm 9 : 21b
LvdK(1973) Gez 66 : 3, 4, 5
LvdK(1973) Gez 399 : 1, 3
LB(2013) 416