17:00 Middagdienst

Voorganger: ds. D.J. Welfing (Amersfoort-West)

Bijzonderheden: 3e advent, gezamenlijke eredienst met de CGK Singelkerk.

Collecten bestemd voor:

  1. Diaconie
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
GK Ps 36: 2
GK Ps 68: 8
Lezen: Filippenzen 2: 6 – 11 en 1 TimotheĆ¼s 2: 5
Lezen: HC Zondag 12
LB(2013) 317
LB(2013) 433
Geloofsbelijdenis: ‘Nieuwe Moed’ (Ria Borkent)
GK Ps 67