21:00 Kerstnachtdienst

Kerstnachtdienst met bijbellezingen en liederen
Voorganger: ds. E. Brink (Waddinxveen)

Collecten bestemd voor:

  1. Voedselbank
  2. Kerkelijke doelen

Liturgie:
In het licht – Sela
Welkom, votum en zegengroet
Lezen: Deuteronomium 26: 8 – 11
Kom, vier het feest met mij – Sela
Lezen: Lucas 2: 8 – 11
Silent night
Lezen: Psalm 98: 4 – 6
Hoor de engelen zingen d’eer – Sela
Lezen: MattheĆ¼s 2: 1 – 2 en 10 – 11
Overdenking
Lezen: Johannes 1: 14
King of Kings
Slotwoord en zegen
Komt allen tezamen – Sela